Victor heeft vorig jaar zijn masterdiploma rechtsgeleerdheid aan Tilburg Universty behaald en heeft de ambitie om dit jaar tot advocaat te worden beëdigd.

Afspraken zijn er om nagekomen te worden

Victor over zijn werkzaamheden: "Namens onze clienten maken we - indien nodig - betalingsafspraken met de debiteuren. Die betalingsafspraken leggen wij vast en bevestigen wij aan de debiteur. Als wij betalingsafspraken maken, dan verlangen wij van de debiteur dat de afspraken ook worden nagekomen. Zo niet, dan gaan wij over tot het treffen van passende maatregelen."

Victor Welten

Wij staan voor u klaar

  • Wij laten niet los
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Stel ons uw vraag Laat ons u bellen